Zarządzanie ośrodkiem pomocy społecznej. Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Skierowane dla kadry kierowniczej OPS składającym się z dwóch części:

 • Pierwsza część szkolenia  ma na celu przybliżenie ogólnych założeń, ogólnych zagadnień i zasad związanych z zarządzaniem, kierowaniem OPS w różnych aspektach, zarówno w aspekcie pracowniczym, aspekcie organizacyjnym ale także w aspekcie cywilno-prawnym, czyli zawierania umów, organizacji zamówień publicznych oraz procedury tworzenia i podejmowania uchwał z zakresu pomocy społecznej.
 • Druga część tego szkolenia  dotyczyć będzie bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych przez pracownika socjalnego.

 

Termin szkoleń:

I termin:  17.11.2021 w godz. 9.00-.13.00

II termin: 9.12.2021 w godz. 9.00-.13.00

 

Szkolenia odbędą się na platformie CLICK MEETING,

 

Cele i korzyści:

 1. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno‐prawnych w pomocy społecznej, wprowadzanych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie prawnych aspektów związanych  z bezpieczeństwem osobistym podczas wykonywania czynności zawodowych przez pracownika socjalnego.
 3. Zdobycie wiedzy praktycznej jak realizować art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Kierownik/dyrektor jako zarządzający jednostka w sferze pracowniczej, organizacyjnej.
 2. Zastępowanie kierownik/dyrektora (kto i na  jakiej podstawie).
 3. Zarządzenie- podstawowe narzędzie do administrowania OPS w sprawach organizacyjnych.
 4. Uchwały podejmowane na gruncie ustaw z zakresu pomocy społecznej.
 5.  Realizacja zaleceń pokontrolnych.
 6. Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych podczas wykonywania czynności zawodowych

 

Forma zajęć

Ze względu na zakres tematyczny szkolenia, tzn. aspekty prawne większość zajęć będzie oparta o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Ale , także zastosowane będą  metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy otrzymają drogą mailową materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Po szkoleniu zostanie przesłana faktura za szkolenie z 7 dniowym terminem płatności.

 

Koszt szkolenia 290,00 złotych brutto za osobę

 

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edyta@praxe.kvs.pl lub praxe@kvs.pl

 

Po otrzymaniu formularza, dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo zaproszenie oraz mail z instrukcją logowania.

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

 

Prowadząca:

Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w jednostkach pomocy społecznej,  jako dyrektor  ośrodka pomocy społecznej, a wcześniej dyrektor powiatowego centrum pomocy w rodzinie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako dydaktyk w obszarze pracy socjalnej, wprowadzania zmian organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej polegających na oddzieleniu pracy socjalnej od świadczeń wydawanych na podstawie decyzji administracyjnej.  Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Od 5 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.