Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne.

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne

Książka autorstwa Piotra Domaradzkiego i Jerzego Krzyszkowskiego stanowi praktyczną pomoc w rozwoju zawodowym dla pracowników pieczy zastępczej i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jest przeglądem wiedzy oraz doświadczeń autorów w obszarze wspierania rodzin. Cieszy fakt, że eksperci zajmujący się na co dzień zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej podjęli się przygotowania tej interesującej publikacji. dr Iwona Wieczorek Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.