Pracownik socjalny

 1. Model pracy pracowników socjalnych z osobami starszymi i zaburzonymi psychicznie – szkolenie online
 2. NOWOŚĆ: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej
 3. Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie
 4. NOWOŚĆ: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej
 5. Przyznawanie świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków- ujęcie praktyczne.
 6. Superwizja pracy socjalnej
 7. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami
 8. Dlaczego Virginia Satir była tak skuteczna? Podnoszenie skuteczności działań z klientem pomocy społecznej w pracy socjalnej, na podstawie doświadczeń Virginii Satir.
 9. Aktywizowanie rodziny do realizacji planów wsparcia.
 10. Komunikacja i proces motywacji w pracy socjalnej z klientem pomocy społecznej
 11. Metodyka pracy z klientami pomocy społecznej będącymi w trudnej sytuacji na rynku pracy
 12. Agresja w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – ostatnie wolne miejsca