Kategoria: Asystent rodziny

 1. Superwizja pracy asystenta rodziny
 2. Praca asystenta rodziny w dobie pandemii COVID-19
 3. Praca asystenta rodziny na rzecz odbudowania zdrowych relacji pomiędzy członkami rodziny
 4. Profesjonalizacja pracy asystenta rodziny
 5. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 6. Umiejętności praktyczne asystenta rodziny
 7. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 8. NOWOŚĆ: Asystent rodziny – profesjonalista
 9. Stabilność emocjonalna w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 10. Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe.
 11. Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny z rodziną zagrożoną przemocą domową lub w której występują znaczące dysfunkcje w relacjach rodzice – dzieci
 12. Asystent rodziny jako lider zmian w rodzinie.
 13. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.