Praca asystenta rodziny w dobie pandemii COVID-19

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

CEL

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników – asystentów rodzin w zakresie formułowania i realizowania planów pracy z rodziną, tak aby mogli efektywnie pracować z rodzinami objętymi asystenturą w takcie panowania pandemii COVID-19 i przeciwdziałać trudnościom, które mogą występować w tym czasie i po zakończeniu zagrożenia pandemicznego.

Szkolenia zogniskowane jest wokół trzech umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji funkcjonowania rodziny i określania realnych celów w planie pracy z rodziną. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy z rodziną i motywowania członków rodziny przeciwdziałając zagrożeniom funkcjonowania dzieci w rodzinie. Trzecia to umiejętność pracy w trudnych warunkach związanych z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

HARMONOGRAM

 1. 8:45 do 9:00:   Rejestracja uczestników, sprawy techniczne
 2. 9:00 do 10:20: – Celowość asystentury rodziny i metodyka wsparcia rodziny
 3.                            – Sposób wspierania rodziny w czasie pandemii COVID-19
 4.                            – Aspekty prawne związane z tworzeniem dokumentacji w pracy asystenta rodziny
 5.                            – Plan pracy z rodziną jako metodyczne narzędzie efektywnego wsparcia całej rodziny
 6. 10:20 do 10:30: Przerwa
 7. 10:30 do 11:50: – Psychologiczna ocena wpływu pandemii COVID-19 na rodzinę wieloproblemową i możliwe
 8.                               zagrożenia w najbliższej przyszłości
 9.                             – Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji systemu rodzinnego
 10. 11:50 do 12:00: Przerwa
 11. 12:00 do 13:30:  – Motywacja nastawiona na zmianę sytuacji rodziny przy zastosowaniu adekwatnych
 12.                                celów, realnych planów działań i asertywnej ocenie okresowej
 13.                              – Zalecenia do pracy asystentów rodzin w trakcie trwania pandemii COVID-19
 14.                              – Studium przypadków/ bieżące dylematy funkcjonowania rodzin wieloproblemowych

MATERIAŁY:

Uczestnicy szkolenia otrzymają: 

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z zaleceniami dla asystentów do pracy z rodziną w trakcie trwania pandemii COVID-19
 • Prezentację ze szkolenia

Koszt szkolenia: 290,00 złotych  brutto.

Po  wypełnieniu i odesłaniu formularza  na adres  mailowy edyta@praxe.kvs.pl otrzymają Państwo fakturę PROFORMA w celu dokonania wpłaty.