Budowanie programów usamodzielnień.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Szkolenie odbędzie  się w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Zakres tematyczny:

– Poznanie zasad budowania wspólnie z wychowankiem programu usamodzielnienia.

– Propozycja dokumentowania programu usamodzielnienia – wzór dokumentów wraz z komentarzem

–  Bieżąca ewaluacja programu usamodzielnienia.

– Wprowadzanie modyfikacji w programie usamodzielnienia

– Ocena programu usamodzielnienia – wzór dokumentacji

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność formułowania programów usamodzielnienia w taki sposób by wychowanka motywować do jego realizacji. W trakcie szkolenia będą trenowane techniki motywacyjne i wywierania wpływu.

Forma zajęć

 

Zajęcia prowadzone w oparciu o podręcznik: „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej” P. Domaradzki J. Krzyszkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały wręczone uczestnikom zawierają autorskie propozycje Piotra Domaradzkiego odnośnie dokumentowania programu usamodzielnienia.  Część treści będzie podawana w oparciu o metodę: studium przypadku.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. modelowych wzorów narzędzi: planu pomocy dziecku, programu usamodzielnienia, arkusza pytań pomocniczych do diagnozy, arkusza oceny okresowej.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej

 250,00 złotych/osoba.

Jeżeli w szkoleniu będzie brało udział 4 pracowników z jednego Ośrodka koszt wynosi 1.000,00 złotych

WAŻNE: Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie Ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl lub edyta@praxe.kvs.pllub faksem /32/ 720 20 07, 32 720 20 09

Płatne do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek MULTIBANK nr:

98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

 

 

 

Prowadzący szkolenie:

 

 

Psycholog, coach, mediator rodzinny. Specjalizujący się w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, obsłudze trudnego klienta. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Stała obsługa klientów MOPS w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej i Społecznej  w Łodzi.