Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy.

 

Doświadczenie pokazuje, że w niedostateczny sposób wykorzystywany jest plan pomocy dziecku jako narzędzie wspierające proces planowania oddziaływań terapeutycznych zespołu wychowawczego w placówce lub jako plan działań rodziny zastępczej współpracującej w innymi specjalistami i terapeutami.

 

Szkolenia zogniskowane jest wokół dwóch umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji u dziecka i określania realnych celów w planie pomocy. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy na rzecz dziecka w czytelny sposób dla osób wspierających wychowanka.

  

Adresaci szkolenia: Koordynatorzy pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, asystenci rodzinni.

Szkolenia odbywają się w godzinach: 9.00-15.00

Tematyka szkolenia:

  • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka i osób, które mają wpływ na rozwój tego dziecka.
  • Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji dziecka.
  • Zasoby własne i środowiska; ograniczenia, przeszkody i możliwe problemy – analiza SWOT.
  • Wyznaczenie adekwatnych celów.
  • Plan działania i jego aktualizacja.
  • Współpraca z instytucjami i osobami mającymi wpływ na dziecko.
  • Ocena realizacji Planu Pomocy Dziecku.

Efekty szkolenia:

Osoby poznają jak efektywnie korzystać z narzędzia jakim jest „Plan Pomocy Dziecku”. Będą potrafili stawiać pogłębioną diagnozę sytuacji dziecka, wyznaczyć właściwe cele i stworzyć realny plan działania. Zdobędą też umiejętność motywacji i nawiązywania współpracy z osobami i instytucjami, mającymi realny wpływ na dziecko.

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Części zajęć będzie prowadzona w formie wykładu przeplatanego dyskusją. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu

tel.  604 589 592.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka. Kontakt 604589592

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy:

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

 

Organizator

Firma Szkoleniowa PRAXE specjalizuje się szkoleniami dla

Ośrodków Pomocy Społecznej. W 2013 przeprowadziła cykl szkoleń dla

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób wykonujących zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Z naszych szkoleń skorzystali: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, Organizator Pieczy Zastępczej Leszno,  MOPR Opole, MOPR Poznań, MOPS Gdynia, MOPS Bielsko-Biała, MOPS Malbork, MOPS Radom, MGOPS Pasłęk, MOPS Sosnowiec, PCPR Rybnik, PCPR Lędziny, PCPR Kępno, PCPR Kamienna Góra, PCPR Trzebnica, PCPR Maków Mazowiecki, PCPR Łosice, PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, PCPR Żyrardów, PCPR Dąbrowa Tarnowska , PCPR Poznań, PCPR Ostrzeszów, PCPR Turek, PCPR Środa Śląska , PCPR Nowy Tomyśl, PCPR Jarocin, PCPR Oborniki, PCPR Wejherowo, MOPS Grudziądz, MOPS Radom i wiele innych.

 

Prowadzący szkolenie:

 

psycholog, coach, nauczyciel, doradca zawodowy. Specjalizujący się w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych.