Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Osoby wspierające rodziny

 

Termin szkolenia: szkolenie 2-dniowe

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 8:00 do 15:00

 

Tematyka szkolenia:

 

  1. Metodyczna praca wspierająca rodzinę.
  2. Umiejętności przydane pracownikom podczas pracy w systemie rodzinnym
  3. Diagnoza sytuacji rodziny
  4. Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w kontekście wymogów prawnych i etycznych (neurorozwojowe, emocjonalne, nastroju, psychiczne, uzależniania, zachowania) – możliwe kierunki działań.
  5. Celowe wsparcie rodziny doświadczającej trudności wychowawczych – komunikacja z rodziną.
  6. Analiza trudnych przypadków.

 

 

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy wypracują schemat pracy z rodziną, w której występują trudności wychowawcze. Nabędą umiejętność stawiania trafnej diagnozy sytuacji rodziny. Będą potrafili rozpoznawać niepokojące symptomy zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem aspektów prawnych diagnozy. Będą potrafili przekazywać konstruktywne informacje dla rodziny a także dokumentować rzetelnie wsparcie rodziny. Uczestnicy przeanalizują trudne przypadki ze swojej pracy zawodowej.

 

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Realizator zapewnia: materiały szkoleniowe i wydanie certyfikatów

dla uczestników szkolenia, tablice i materiały piśmiennicze.