Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Uwaga!

Nowe materiały szkoleniowe , wzory udoskonalonych narzędzi pracy. Narzędzia zostały zrecenzowane przez Profesora Jerzego Krzyszkowskiego.

Adresaci szkolenia Grupą docelową są asystenci rodzin i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, oraz kadra zarządzająca grupa do 15 osób

 Czas trwania szkolenia: 9.00-13-30

Tematyka szkolenia:

–  Ukazanie podziału zadań ustawowych pomiędzy powiat a gminę w kontekście realizacji celów ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

–  Dobra i skuteczna współpraca pomiędzy asystentami i koordynatorami, a obniżenie kosztów realizacji pieczy zastępczej.

–  Propozycja wzorów dokumentacji wymienianej pomiędzy powiatem a gminą w trakcie realizacji pieczy zastępczej.

–  Plany pomocy rodzinie a plany pomocy dziecku, możliwości i ograniczenia w realizacji współpracy pomiędzy asystentem a koordynatorem.

–  Oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny okresowe w planach pomocy rodzinie; spójność języka i metodyki w oddziaływaniach.

– Zasady formułowania pism do Sądu rodzinnego w sprawach opiekuńczych

 

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prezentacja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. modelowych wzorów narzędzi: planu pracy z rodziną, oceny okresowej rodziny, planu pomocy dziecku, oceny okresowej dziecka, wzorów pism.

 

Koszt szkolenia : 270,00  złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 250,00 złotych,

Rekrutacja do 18 czerwca

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy edyta@praxe.kvs.pl  lub  pod numerem telefonu 604 589 592

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizator

Firma Szkoleniowa PRAXE specjalizuje się szkoleniami dlaOśrodków Pomocy Społecznej. W 2013 przeprowadziła cykl szkoleń dla

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób wykonujących zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej.

Z naszych szkoleń skorzystali: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, Organizator Pieczy Zastępczej Leszno,  MOPR Opole, MOPR Poznań, MOPS Gdynia, MOPS Bielsko-Biała, MOPS Malbork, MOPS Radom, MGOPS Pasłęk, MOPS Sosnowiec, PCPR Rybnik, PCPR Lędziny, PCPR Kępno, PCPR Kamienna Góra, PCPR Trzebnica, PCPR Maków Mazowiecki, PCPR Łosice, PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, PCPR Żyrardów, PCPR Dąbrowa Tarnowska , PCPR Poznań, PCPR Ostrzeszów, PCPR Turek, PCPR Środa Śląska , PCPR Nowy Tomyśl, PCPR Jarocin, PCPR Oborniki, PCPR Wejherowo, MOPS Grudziądz i wiele innych.