„Rozpoznanie i profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży”

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie skierowane do opiekunów i wychowawców dzieci i młodzieży

Szkolenie online

Czas trwania od 31.05.2021r. w godz. 9.00 do 13.30

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Analiza zjawiska uzależnień i ryzykownych zachowań wśród młodzieży.
  • Rodzaje i przyczyny uzależnień.

– Uzależnienia od substancji psychoaktywnych – przegląd i podstawowe informacje o najczęściej               używanych substancjach psychoaktywnych przez polską młodzież (na podstawie raportu ESPAD 2019).

-Uzależnienie chemiczne vs uzależnienie behawioralne (siecioholizm, tanoreksja, ortoreksja,          bigoreksja)

  • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zachowaniem ryzykownym oraz uzależnieniami dzieci i młodzieży.
  • Zachowania ryzykowne w ujęciu rozwojowym.
  • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami związanymi z zachowaniami ryzykownymi/problemowymi dzieci i młodzieży.
  • Zasady komunikowania się w sytuacjach konfliktowych – komunikat typu „ja”, metoda FUKO
  • Rozwiązywanie konfliktów z dziećmi i młodzieżą zachowującą się w sposób ryzykowny
  • Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży: a) pozytywny rozwój młodzieży jako alternatywa dla podejścia skoncentrowanego na problemach,                                                                                                                                                                          -umiejętności psychospołeczne,
  • – zasoby, które należy rozwijać w celu prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
  • Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży zachowujących się w sposób ryzykowny; Skuteczne strategie i programy profilaktyczne.

Koszt szkolenia: 250,00 złotych osoba, płatne  do 7 dni po otrzymaniu faktury.

 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia .

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą mailową : praxe@kvs.pl lub edyta@praxe.kvs.pl