Warsztaty dla rodziców zastępczych, dotyczący problemów uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy i uzależnienia od internetu

„Tylko Ty sam sobie poradzisz, ale nie poradzisz sobie sam”

 M.L. Moeller

 

W którym świecie żyjesz? Warsztaty dla rodziców zastępczych, dotyczący problemów uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy i uzależnienia od internetu

 

Adresaci szkolenia: Rodziny zastępcze

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Miejsce szkolenia: wskazujące zamawiający

 

Cele szkolenia:

 • Podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń behawioralnych oraz cyberprzemocy, ich form, specyfiki i skali zagrożenia
 • Przybliżenie problemów wieku dorastania i roli, jaką pełni w tym czasie świat wirtualny
 • Zwiększenie umiejętności reagowania w sytuacji uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy oraz udzielanie odpowiedniego wsparcia psychologicznego
 • Projekt INKLA.
 • Zwiększenie wiedzy na temat psychologicznych aspektów nadmiernego używania internetu przez dzieci
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie budowania profesjonalnego kontaktu z młodymi ludźmi

 

 

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych przez rodziców zastępczych w odniesieniu do wychowanków. Rodzic  będzie potrafił  profesjonalnie podejmować działania  w zakresie  zasad bezpieczeństwa w sieci. Zwiększą się umiejętności reagowania w sytuacji uzależnienia behawioralnego i cyberprzemocy oraz udzielania odpowiedniego wsparcia psychologicznego młodym ludziom w sytuacjach z nimi związanych. Uczestnicy zwiększą wiedzę na temat psychologicznych aspektów nadmiernego używania internetu przez dzieci. Zwiększy się również świadomość uczestników o wybranych  problemach wieku adolescencji oraz umiejętności używania narzędzi terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowego podejścia do młodych wychowanków.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Przegląd wybranych problemów młodych ludzi.
 • Czym jest uzależnienie behawioralne (symptomy)?.
 1. Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem?.
 • Teoria dotycząca cyberprzemocy (formy, skala zagrożenia, specyfika).
 • Tworzenie form przeciwdziałania i reagowania w sytuacji cyberprzemocy.
 1. Wsparcie psychologiczne. Projekt INKLA.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Sytuacje trudne podczas pracy z młodymi ludźmi.
 4. Higiena psychiczna rodzica, czyli jak zadbać o siebie.

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

 

Pedagog, trener kompetencji miękkich, socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy. Ukończyłam szkolenia z zakresu arteterapii i choreoterapii, jestem trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w nurcie Ericksonowsko – Systemowym. Ukończyłam Studium Terapii Grupowej i Treningu Interpersonalnego. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pomocy społecznej, treningów kompetencji społecznych, obszarze psychoedukacji i psychoprofilaktyki, rozwoju osobistego, integracji i komunikacji.  Posiadam bogate i różnorodne doświadczenie pracy z ludźmi zdobywane w placówkach pomocowych (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu). Mam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie prowadziłam zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne. Posiadam doświadczenie szkoleniowe w tematyce cyberprzemocy , które zdobyłam prowadząc szkolenia i prelekcje stacjonarne oraz online organizowane przez Firmę Szkoleniową PRAXE. W okresie od kwietnia do października przeprowadziłam warsztaty online dla rodziców i wychowawców w tematyce bezpiecznego internetu.  Moje warsztaty łączą pracę na procesie grupowym, korzystanie z doświadczenia i zaangażowania grupy, przekaz merytoryczny i praktykowanie. Pracuję z wykorzystaniem metod arte- i choreoterapii.  Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego  w ramach Akademii Pięknego Czasu w Czechowicach-Dziedzicach. Od kilku lat prowadzę terapię dla pacjentów Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego w Centrum Leczenia Nerwic i innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach – Dziedzicach. Wspólnie z lekarzem psychiatrą planuję i realizuję proces terapii zarówno dla osób przewlekle chorych jak i pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. Stale troszczę się o poszerzanie swoich kwalifikacji biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Byłam prelegentką podczas polsko-słowackiej konferencji, na temat „Bezpieczeństwo dzieci w sieci”.

 

oraz

 

Psycholog, terapeuta, matematyk. Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach na kierunku psychologia (specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego), jestem w trakcie studiów psychoterapeutycznych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Zajmuję się diagnozowaniem pacjentów, przeprowadzaniem wywiadów klinicznych, przeprowadzaniem terapii wspierających dla osób w kryzysie emocjonalnym, pomagam osobom mającym trudności w funkcjonowaniu społecznym i relacjach interpersonalnych , współprowadzę terapię grupową Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego w Centrum Leczenia Nerwic i innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach – Dziedzicach. Posiadam doświadczenie związane z prowadzeniem własnej działalności w firmie produkcyjnej. Jestem absolwentką  Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku matematyka ze specjalizacją: modelowanie matematyczne. Prowadzę szkolenia w obszarze psychoedukacji i psychoprofilaktyki, rozwoju osobistego, integracji i komunikacji. Jestem autorką pracy dotyczącej psychologicznych i społecznych uwarunkowań motywacji do korzystania z Facebooka, do której prowadziłam badania. Posiadam doświadczenie szkoleniowe w tematyce cyberprzemocy , które zdobyłam prowadząc szkolenia i prelekcje stacjonarne oraz online organizowane przez Firmę Szkoleniową PRAXE. W okresie od kwietnia do października przeprowadziłam warsztaty online dla rodziców i wychowawców w tematyce bezpiecznego internetu.

 

Prowadzące, które wspólnie pracują na co dzień, łączą matematyczne spojrzenie z artystycznym drygiem. Bardzo lubią pracę z ludźmi, szczególnie warsztatową, która ich zdaniem jest nieodzownym towarzyszem każdej praktycznej wiedzy.