Powiedz mi, a zapomnę,

Pokaż mi, a zapamiętam,

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

W naszych szkoleniach stosujemy zasadę
minimum teorii - maximum praktyki.