Ośrodki dla osób niepełnosprawnych i osób starszych: ŚDS, WTZ, ZAZ, DPS

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Prawo i procedury:

 1. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności rozporz. MPiPS z dnia  09.12.2010r
 2. Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi

Wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Edukacja i rozwój:

 1. Praca z osobami niepełnosprawni intelektualnie i wykazującymi zachowania agresywne
 2. Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się
 3. Seksualność u osób niepełnosprawnych
 4. Jak rozmawiać o seksualności z podopiecznym niepełnosprawnym intelektualnie
 5. Praca z osobami, które mają zaburzenia nastroju bądź depresję
 6. Modelowanie zachowań społecznych- budowanie autonomii życiowej u osób z niepełnosprawnościami
 7. Rozwój kluczowych kompetencji u osób niepełnosprawnych
 8. Konstruktywne wspieranie klienta i motywowanie do brania odpowiedzialności za swój los
 9. Kształtowanie nawyków celowej aktywności u uczestników ŚDS/WTZ/ZAZ/DPS
 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako forma pomocy osobom niepełnosprawnym
 11. Współpraca z rodziną na rzecz wsparcia osoby niepełnosprawnej
 12. Warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne w relacji z osobą niepełnosprawną i  „trudną” rodziną

Samorozwój i doskonalenie zawodowe, umiejętności społeczne i interpersonalne:

 1. Higiena psychiczna jako narzędzia przeciwdziałające wypalaniu się zawodowemu w obszarze wsparcia społecznego
 2. Asertywność w pracy wymagającej wsparcia społecznego
 3. Profilaktyka wypalenia się zawodowego
 4. Świadome pomaganie – praktyczne umiejętności psychologiczne w udzielaniu pomocy i wsparcia
 5. Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 6. Radzenie sobie z własną złością wobec klienta niepełnosprawnego.
 7. Stabilność emocjonalna w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 8. Trening odporności psychicznej w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 9. Efektywność w pracy zawodowej – jak usprawnić swoją pracę
 10. Wyjazdowe warsztaty integracyjne podnoszące kompetencje zawodowe.