Kontakt


Adres:

Centrum Terapii i Edukacji „PRAXE” Sp. z  o.o.

ul. Wąska 23
43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP 652-175-01-55

Kontakt: Edyta Czylok – menadżer, prokurent

Telefon: 604 589 592
E – mail: edytapraxe@gmail.com

 

 

Numer konta 33 1020 1390 0000 6502 0613 9424
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930882. Kapitał zakładowy: 5000zł
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pani Katarzyna Małecka, email: rodo@jamano.pl

Formularz kontaktowy

„Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Szkoleniową PRAXE Piotr Domaradzki z siedzibą przy ul. Wąskiej 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) w celach kontaktowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.”