Aktualności

29.08.2017 R.

Zapraszamy do zapoznania aktualnym kalendarzem szkoleń.

Pojawiły się nowe szkolenia: ” Jak skutecznie pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze” oraz „Przyznawanie świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków- ujęcie praktyczne”

W związku z prowadzeniem licznych szkoleń dla rodzin zastępczych poszerzona została oferta szkoleń dla rodzin zastępczych:

  • Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  • Pierwszy krok w dorosłość.
  • Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci;

     

     

    ZACHĘCAMY DO POLUBIENIA NAS NA FACEBOOKU.

07.03.2017 R .

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla osób zarządzających w JPS:

Jak efektywnie wdrażać superwizję pracy socjalnej w Jednostkach Pomocy Społecznej”

Jakie korzyści z superwizji może mieć zarządzający? Jakie wymagania stawiać superwizorom?

Szkolenie prowadzone przez prekursora superwizji pracy socjalnej Piotra Domaradzkiego, współautora podręcznika: „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” wydanego nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2016r

Zapraszamy już 7 kwietnia do Warszawy!

 

31.01.2017

Zapraszamy do zapoznania z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2087

 

28.09.2016 r.

Prezentacja multimedialna z wystąpienia Piotra Domaradzkiego podczas XXV Konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” w Suwałkach nt: „Jak wykorzystać superwizję do podnoszenia standardów pomocy społecznej”.

miniatura-superwizja

Prezentacja multimedialna z wystąpienia Piotra Domaradzkiego podczas XXV Konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” w Suwałkach nt: „Współdziałanie asystentury i pieczy zastępczej w obszarze powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

miniatura-wspold

02.09.2016 r.

Zapraszamy do polubienia nas na facebook.  Jeden z profili skierowany jest do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:

https://www.facebook.com/Koordynator-rodzinnej-pieczy-zast%C4%99pczej-748579191954625/

Drugi dla asystentów rodzin.

https://www.facebook.com/Asystent-Rodziny-876494992439789/

Oprócz informacji dotyczących organizacji szkoleń przez naszą Firmę, na bieżąco przedstawiamy informacje dotyczące zagadnień związanych z pracą asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zapraszamy

27.07.2016 R.

Wszystkich asystentów rodziny zapraszamy na nowe szkolenie: ” Asystent rodziny – profesjonalista”   – szczegóły w zakładce szkolenia

Jak rozumieć i stosować w praktyce zadania, kompetencje i odpowiedzialność asystenta? Jak zachować profesjonalizm w budowaniu relacji z klientami? Jak zarządzać czasem?

 Jak negocjować granice roli zawodowej z samym sobą, pracodawcami, klientami oraz przedstawicielami innych służb społecznych? Jak korzystać ze strategii wypracowanych na gruncie różnych nauk i różnych podejść? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 „Łatwo zapisać w ustawie i w zakresie obowiązków zadania asystenta. Ale jak się przechodzi do praktyki, to dużo trudniej jest wyznaczyć granice tego co i jak mamy robić, gdzie coś należy do naszych kompetencji, a gdzie jest to już działka kogoś innego” (Dagmara, asystentka rodziny)

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez asystentów rodziny
oraz wyniki badań dotyczących zarządzania granicami roli zawodowej przez przedstawicieli tej grupy.

Szkolenie nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowanie strategii pracy dla asystentów rodzin oraz osób współpracujących z nimi. Zostało opracowane na bazie doświadczeń praktycznych prowadzącej, która jest asystentem rodziny.

2016 rok

Zapraszamy na nowe szkolenia:

– Formułowanie planów pomocy dziecku;

– Warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne w relacji z dzieckiem i rodziną w której występują dysfunkcyjne postawy i zachowania

ZAPRASZAMY!!!

 

Firma Szkoleniowa PRAXE organizuje szkolenia zbierane, ale realizuje również szkolenia na zamówienie Ośrodka. Proponujemy Państwu możliwość zorganizowania szkoleń  łączonych czyli uczestnikami szkoleń są pracownicy dwóch lub trzech ośrodków lub placówek. Szkolenie organizowane jest w jednym z Ośrodków biorących udział. Szczegółowe informacje pod numerem 604 589 592       Zapraszamy!!!

 

 

Zachęcamy do organizacji szkoleń dla rodzin zastępczych w poniższej tematyce:

1.Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych.

2.  Postępowanie wobec wychowanka pieczy sprawiającego trudności wychowawcze.

3. Wspieranie dziecka biologicznego w realizacji pieczy zastępczej.

4.  Komunikacja z dzieckiem w pieczy zastępczej.

5. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej.

6. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie.

7.  Trudności wychowawcze wśród dzieci i młodzieży.

8. Wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o plan pomocy dziecku

Szkolenia prowadzą wysokiej klasy trenerzy wyspecjalizowani w szkoleniach dla rodzin zastępczych i  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczych, pracowników socjalnych.  Wysoką jakość naszych szkoleń potwierdzają referencje z organizowanych przez nas szkoleń.

W przypadku zainteresowania ofertami prosimy o maila z zapytaniem o organizację szkolenia w konkretnej tematyce, a my prześlemy  do Państwa  szczegółowa ofertę wybranej tematyki.

 ————————————————————————————————————————————————————————–

 

Ustawa o rodzinnej Pieczy zastępczej gwarantuje Koordynatorowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Asystentowi Rodziny  prawo dostępu do poradnictwa specjalistycznego jak i superwizji.

Trenerzy F. S. PRAXE brali udział w konsultowaniu treści standardu superwizji pracy socjalnej. Także poprzez aktywny udział w szkoleniowej części projektu, realizowanej przez firmę PRAXE Piotra Domaradzkiego mieli możliwość wypracować oraz przećwiczyć w ramach treningów superwizyjnych wzorcowy model grupowej superwizji pracy socjalnej. Model ten został zarekomendowany realizatorom standardu oraz przedstawicielom Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pracującym nad rozporządzeniem.

Ponadto Firma PRAXE jest pionierem w inicjowaniu działań w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej w takich ośrodkach jak Ruda Śląska i Gdynia na wiele lat przed pojawieniem się ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej. Firma Praxe posiada akredytacje Ministerstwa Pracy w zakresie szkoleń asystentów rodzin. Firma Praxe od wielu lat superwizuje prace koordynatorów w powiecie Mikołowskim a od 2013 również Pszczyńskim Połączenie doświadczeń w zakresie superwizji pracy socjalnej jak i znajomość specyfiki pracy koordynatora daje nam możliwość efektywnego wspierania Waszych pracowników.

 

ASYSTENCI RODZIN

Zmiany ustawowe w roku 2015 wymuszają na Gminach zwiększenie zatrudnienia asystentów rodzin. Nasza Firma wychodząc naprzeciw potrzebom nowo zatrudnionych pracowników opracowała krótkie modułowe szkolenia dla Asystentów Rodzin. Pierwsze szkolenie odnosi się do organizacji stanowiska pracy, określenia celów i narzędzi stosowanych w tej pracy. Istotnym elementem też jest zaproponowanie dokumentacji wykonywanej pracy w formie Planu Pomocy Rodzinie. Kolejne szkolenie to odpowiedź na potrzeby asystentów, którzy już posiadają praktykę, a mają konkretne trudności w osiąganiu zamierzonych efektów w pracy z rodziną.

Nasze szkolenia w tym zakresie wyróżniają się koncentracją na praktycznych aspektach pracy oraz prezentacji przetestowanych w praktyce narzędzi do pracy z rodzinami wieloproblemowymi. Więcej informacji w zakładce szkolenia

 SUPERWIZJA

W roku 2015 Ośrodki Pomocy Społecznej zobowiązane są wdrożyć superwizję pracy socjalnej, wciąż niestety nie ma Rozporządzenia określającego standard tej usługi dla pracowników socjalnych. Jako Firma posiadające doświadczenie w pracach nad standardem superwizji oferujemy grupowe superwizje organizowane w waszych Ośrodkach. Więcej o superwizji w zakładce szkolenia