Lista szkoleń

Asystent rodziny

 1. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 2. NOWOŚĆ: Asystent rodziny – profesjonalista
 3. Superwizji pracy Asystenta Rodziny.
 4. Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe.
 5. Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny z rodziną zagrożoną przemocą domową lub w której występują znaczące dysfunkcje w relacjach rodzice – dzieci
 6. Asystent rodziny jako lider zmian w rodzinie.
 7. Asystent rodziny – szkolenie akredytowane przez MPiPS
 8. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. „Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania”
 2. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej
 3. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 4. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 5. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 6. Jak skutecznie pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze?
 7. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 8. Superwizji pracy Koordynatora Rodzinnej pieczy zastępczej.
 9. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.
 10. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej.
 11. Przemoc domowa w rodzinach zastępczych. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 12. „Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej.”
 13. Budowanie programów usamodzielnień.
 14. Superwizja planów pomocy dziecku, budowania programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi.

Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych

 1. Moderowanie relacji z rodzinami biologicznymi w pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 2. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 3. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 4. Agresja w placówkach, w rodzinie, w nas samych
 5. Komunikacja interpersonalna w placówce opiekuńczo- wychowawczej
 6. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 7. Zmiana zachowań destruktywnych na zachowania konstruktywne
 8. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 9. Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów

Pracownik socjalny

 1. NOWOŚĆ: Profesjonalna praca socjalna – nowe role i zadania pracownika socjalnego
 2. NOWOŚĆ: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej
 3. Jak efektywnie wdrażać superwizję pracy socjalnej w Jednostkach Pomocy Społecznej – Oferta szkolenia dla osób zarządzających w JPS
 4. Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie
 5. NOWOŚĆ: Wdrażanie oddzielenia pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pomocy społecznej
 6. Superwizja pracy socjalnej
 7. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami
 8. Dlaczego Virginia Satir była tak skuteczna? Podnoszenie skuteczności działań z klientem pomocy społecznej w pracy socjalnej, na podstawie doświadczeń Virginii Satir.
 9. Aktywizowanie rodziny do realizacji planów wsparcia.
 10. Komunikacja i proces motywacji w pracy socjalnej z klientem pomocy społecznej
 11. Metodyka pracy z klientami pomocy społecznej będącymi w trudnej sytuacji na rynku pracy
 12. Agresja w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – ostatnie wolne miejsca

Szkolenia dla rodzin zastępczych

 1. Komunikacja z dzieckiem w pieczy zastępczej
 2. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze.
 3. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie
 4. Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych
 5. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej
 6. Szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie wsparcia dziecka w procesie usamodzielnienia
 7. Trudności wychowawcze wśród dzieci i młodzieży
 8. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 9. Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze.