Asystent rodziny

  1. Praca asystenta rodziny w dobie pandemii COVID-19
  2. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
  3. Umiejętności praktyczne asystenta rodziny
  4. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
  5. NOWOŚĆ: Asystent rodziny – profesjonalista
  6. Superwizji pracy Asystenta Rodziny.
  7. Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe.
  8. Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny z rodziną zagrożoną przemocą domową lub w której występują znaczące dysfunkcje w relacjach rodzice – dzieci
  9. Asystent rodziny jako lider zmian w rodzinie.
  10. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.