Asystent rodziny

  1. Superwizja pracy asystenta rodziny
  2. Dziecko jako ofiara przemocy diagnoza i forma pomocy
  3. Praca asystenta rodziny na rzecz odbudowania zdrowych relacji pomiędzy członkami rodziny
  4. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
  5. Stabilność emocjonalna w pracy w obszarze wsparcia społecznego
  6. Praca asystenta rodziny – obowiązki i prawa , dokumentacja, plany pracy z rodziną, okresowe oceny.
  7. Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny z rodziną zagrożoną przemocą domową lub w której występują znaczące dysfunkcje w relacjach rodzice – dzieci
  8. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.