Asystent rodziny

  1. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
  2. Umiejętności praktyczne asystenta rodziny
  3. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
  4. NOWOŚĆ: Asystent rodziny – profesjonalista
  5. Superwizji pracy Asystenta Rodziny.
  6. Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe.
  7. Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny z rodziną zagrożoną przemocą domową lub w której występują znaczące dysfunkcje w relacjach rodzice – dzieci
  8. Asystent rodziny jako lider zmian w rodzinie.
  9. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.