Asystent rodziny

  1. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
  2. NOWOŚĆ: Asystent rodziny – profesjonalista
  3. Superwizji pracy Asystenta Rodziny.
  4. Asystent rodziny – organizacja stanowiska pracy, dokumentacja, plany pracy z rodziną, oceny okresowe.
  5. Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny z rodziną zagrożoną przemocą domową lub w której występują znaczące dysfunkcje w relacjach rodzice – dzieci
  6. Asystent rodziny jako lider zmian w rodzinie.
  7. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.