Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- profesjonalista
 3. „Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania”
 4. Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe
 5. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 6. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 7. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 8. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej
 9. NOWOŚĆ: „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 10. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 11. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 12. Jak skutecznie pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze?
 13. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 14. Superwizji pracy Koordynatora Rodzinnej pieczy zastępczej.
 15. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.
 16. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej.
 17. Przemoc domowa w rodzinach zastępczych. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 18. „Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej.”
 19. Budowanie programów usamodzielnień.
 20. Superwizja planów pomocy dziecku, budowania programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi.