Szkolenia dla rodzin zastępczych

  1. Komunikacja z dzieckiem w pieczy zastępczej
  2. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze.
  3. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie
  4. Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych
  5. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej
  6. Szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie wsparcia dziecka w procesie usamodzielnienia
  7. Trudności wychowawcze wśród dzieci i młodzieży
  8. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
  9. Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze.