Szkolenia dla rodzin zastępczych

 1. Komunikacja z dzieckiem w pieczy zastępczej
 2. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze.
 3. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie
 4. Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych
 5. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej
 6. Szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie wsparcia dziecka w procesie usamodzielnienia
 7. „Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania”.
 8. Trudności wychowawcze wśród dzieci i młodzieży
 9. „Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia.”
 10. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 11. Lepsze zrozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających
 12. Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci
 13. Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 14. Pierwszy krok w dorosłość.
 15. Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze.