Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie się przez uczestników szkolenia z wiedzą specjalistyczną na temat diagnostyki, etiologii i metod terapeutycznych zaburzeń nastroju i depresji u dzieci i młodzieży zgodnie z klasyfikacją ICD-10 i ICD-11.

Uczestnicy nabędą potrafili obserwować zachowania dziecka przez pryzmat możliwych niepokojących symptomów i w ten sposób będą mogli szybciej kierować w kierunku specjalistycznego wsparcia.

Uczestnicy poznają konstrukty środowiska rodzinnego, które ma realny wpływ na rozwój osobowości dziecka i jego możliwych zaburzeń.

 Adresaci szkolenia: Osoby działające na rzecz wsparcia dzieci

 Czas trwania: 9.00-13.30

Program szkolenia:

 

 • Zaburzenia nastroju, zachowań i rozwoju dzieci – definicja
 • Przyczyny zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 • Omówienie diagnozy, etiologii i metod terapeutycznych wybranych zaburzeń:
  • Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia lękowe
  • Depresyjność i depresja
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline
 • Melancholijność i dziecko wysoko wrażliwe
 • Co zrobić, kiedy podejrzewamy u dziecka depresje? Jak rozmawiać z dzieckiem?
 • Jak wspierać terapeutycznie dzieci ze stanami depresyjnymi
 • Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Konspekt szkoleniowy

Narzędzie coachingowe do zastosowania w rozwoju dojrzałości emocjonalnej

 

Prowadzący szkolenie:

pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji. Prowadzi liczne szkolenia dla pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.