Interpretacja przepisów prawa w odniesieniu do uprawnień rodzin zastępczych – szkolenie online

Adresaci szkolenia Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Czas trwania: 9-13.30

Miejsce szkolenia: szkolenia online na platformie CLICK MEETING

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Omówienie celowości prawnej pieczy zastępczej
  • Wyjaśnienie roli i znaczenia rodzin zastępczych w systemie opieki nad dziećmi.
  • Przegląd istotnych ustaw i aktów prawnych regulujących kwestie rodzin zastępczych.
  • Prawa i obowiązki rodzin zastępczych
  • Regulacja kontaktów dziecka w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną.
  • Wyjaśnienie obowiązków związanych z pełnieniem roli rodziny zastępczej, w tym wychowawczych i edukacyjnych.
  • Leczenie i hospitalizacja dziecka w pieczy zastępczej, w tym leczenie psychiatryczne.
  • Wyjaśnienie roli współpracy z instytucjami i służbami społecznymi w kontekście praw i uprawnień rodzin zastępczych.
  • Analiza konkretnych przypadków dotyczących sytuacji rodzin zastępczych i ich uprawnień.

 

 Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących interpretacji przepisów prawa dotyczących uprawnień rodzin zastępczych, dziecka w pieczy zastępczej, koordynatorów pieczy zastępczej i rodzin biologicznych dziecka oraz umożliwienie im efektywnego wdrażania tych przepisów w praktyce.

 

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie przedstawienie i analiza aspektów prawnych związanych z pieczą zastępczą i praktycznym zastosowaniem w aspekcie pieczy zastępczej. Część szkolenia będzie polegała na analizie studium przypadków.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza, dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

Koszt szkolenia: 280,00 złotych/brutto

 

Prowadzący szkolenie:

 

Psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji Pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.

Przeszkolił między innymi: PCPR KLUCZBORK, MOPS ŁÓDŹ,  MOPS BIAŁA PODLASKA,  CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ W GLIWICACH, CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ ZAKOPANE, PCPR WROCŁAW, ORPZ KIELCE, WCPR WARSZAWA, PCPR NOWY DWÓR GDAŃSKI, PCPR GRUDZIĄDZ, PCPR TUREK, PCPR KLUCZBORK, TĘCZA KUTNO,  PCPR MŁAWA, PCPR MALBORK , POW KOŻUCHÓW, POW ZWIERZYNIEC, DD KLENICA, DD BARDO, POW LABUNIE, DD POZNAŃ, DD SŁAWA, DD BRZEG, POW LEGNICA, ORPZ ZAKOPANE, CPZ GLIWICE, DD W ŁODZI, OCHRONA STALOWA WOLA, POWRADOCZXA, DD STRZELIN , DD NOWY DWÓR GDAŃSKI I WIELE INYCH