Aktualności

W dniach 14-15 października odbyła się w Warszawie Konferencja z okazji 5 lat CERTYFIKOWANEJ SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ .  Właściciel Firmy Piotr Domaradzki jako prekursor superwizji pracy socjalnej w Polsce otrzymał Dyplom zasłużonego dla Superwizji Pracy Socjalnej.

SKM_364e22101912060

Firma Szkoleniowa PRAXE posiada bardzo rozbudowaną ofertę szkoleń dla rodzin zastępczych oraz pracowników pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej.  Zapraszamy do zapoznania się  z ofertą szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych w zakładce szkolenia.

Szkolenia organizowane są zarówno stacjonarnie jak również online. Zapraszamy:)

 

 

Ważne!

 

Od kwietnia 2020 roku Firma Szkoleniowa  „PRAXE” uruchomiła platformę do realizacji   szkoleń  i  superwizji  w  formie    ONLINE.    Szkolenia i superwizje cieszą się dużym zainteresowaniem .

Obsługa platformy przez uczestników jest bardzo  prosta ponieważ jest  w języku polskim.

Uczestnicy mają możliwość bycia  anonimowym  podczas szkolenia, równocześnie  biorąc aktywny w nim udział .

Po  przesłaniu formularza zgłoszeniowego na  dane szkolenie każda z osób zgłoszonych otrzymuje link  z   zaproszeniem do udziału w szkoleniu. Wszystko odbywa się bardzo sprawnie.

Uczestnicy wysoko oceniają szkolenia prowadzone przez trenerów co  pokazują nam opinie po szkoleniu.

Zapraszamy do  kontaktu:)

 

„Priorytetowa stała się praca nad dokumentacją oraz powiązane z nią  wsparcie materialne”. „Pracownicy socjalni w oczach wielu klientów postrzegani byli  jako urzędnicy, którzy muszą dostać jakieś tam „papierki”, potwierdzające sytuację.” (wypowiedzi pracowników socjalnych)

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na coraz większe zainteresowanie ośrodków pomocy społecznej oddzielaniem pracy socjalnej od  świadczeń i prowadzeniem profesjonalnej pracy socjalnej w niedyrektywny sposób w duchu zasady empowerment. Szkolenie może pomóc we wdrożeniu organizacyjnym nowych rozwiązań – rozdzielenia ról pracowników socjalnych ds. świadczeń i pracowników socjalnych prowadzących pracę socjalną. Szkolenie zostało opracowane przy wykorzystaniu doświadczenia prowadzącej w  doradztwie dla ops i pomocy we wdrażaniu takich rozwiązań  oraz współuczestnictwa w tworzeniu „Modeli oddzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego”, wypracowanych w ramach Projektu 1.18 „Model realizacji usług o określonym standardzie”.

Zapraszamy!

25.06.2018 R.

Ważne!

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER – Skuteczna Pomoc Społeczna
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Alokacja na konkurs wynosi 44 564 317,74 zł.

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.07.2018 r. Termin zakończenia naboru wniosków w ramach I rundy kończy się w dn. 31.08.2018 r. (godz. 12.00).

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.

Szczegółowe linki:https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01918

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:
malgorzata.sikorska@mrpips.gov.pl, malgorzata.skwara@mrpips.gov.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie!

 

17.04.2018 r.

Witam serdecznie,

Firma Szkoleniowa PRAXE oraz Piotr Domaradzki serdecznie zapraszają na kolejną hiperwizję w dniu 23 czerwca 2018 r. w Hotelu META Spa w Szczyrku.

Proponowana tematyka hiperwizji:

  • Radzenie sobie ze specyficznymi trudnościami w toku realizacji superwizji.
  • Radzenie sobie z naciskami przełożonych na przebieg superwizji lub chęcią uzyskiwania informacji.
  • Radzenie sobie z oporem superwizantów, opór przed wdrażaniem nowych form pracy, opór przed aktywnym uczestniczeniem w superwizji.

Forma:

Hiperwizja będzie prowadzona metodą superwizji, zatem tematyka będzie dostosowywana do zgłoszonych przez uczestników zagadnień.

ZAPRASZAMY!

 

15.03.2018

Niebawem będzie organizowane szkolenie  w Warszawie dla wychowawców placówek opiekuńczo wychowawczych dotyczących wspierania kształtowania dojrzałych postaw u wychowanków przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania.

Zapraszamy do udziału.

 

29.08.2017 R.

Zapraszamy do zapoznania aktualnym kalendarzem szkoleń.

Pojawiły się nowe szkolenia: ” Jak skutecznie pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze” oraz „Przyznawanie świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków- ujęcie praktyczne”

W związku z prowadzeniem licznych szkoleń dla rodzin zastępczych poszerzona została oferta szkoleń dla rodzin zastępczych:

  • Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  • Pierwszy krok w dorosłość.
  • Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci;ZACHĘCAMY DO POLUBIENIA NAS NA FACEBOOKU.

07.03.2017 R .

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla osób zarządzających w JPS:

Jak efektywnie wdrażać superwizję pracy socjalnej w Jednostkach Pomocy Społecznej”

Jakie korzyści z superwizji może mieć zarządzający? Jakie wymagania stawiać superwizorom?

Szkolenie prowadzone przez prekursora superwizji pracy socjalnej Piotra Domaradzkiego, współautora podręcznika: „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” wydanego nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2016r

Zapraszamy już 7 kwietnia do Warszawy!

 

31.01.2017

Zapraszamy do zapoznania z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2087

 

28.09.2016 r.

Prezentacja multimedialna z wystąpienia Piotra Domaradzkiego podczas XXV Konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” w Suwałkach nt: „Jak wykorzystać superwizję do podnoszenia standardów pomocy społecznej”.

miniatura-superwizja

Prezentacja multimedialna z wystąpienia Piotra Domaradzkiego podczas XXV Konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” w Suwałkach nt: „Współdziałanie asystentury i pieczy zastępczej w obszarze powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

miniatura-wspold

02.09.2016 r.

Zapraszamy do polubienia nas na facebook.  Jeden z profili skierowany jest do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:

https://www.facebook.com/Koordynator-rodzinnej-pieczy-zast%C4%99pczej-748579191954625/

Drugi dla asystentów rodzin.

https://www.facebook.com/Asystent-Rodziny-876494992439789/

Oprócz informacji dotyczących organizacji szkoleń przez naszą Firmę, na bieżąco przedstawiamy informacje dotyczące zagadnień związanych z pracą asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zapraszamy

27.07.2016 R.

Wszystkich asystentów rodziny zapraszamy na nowe szkolenie: ” Asystent rodziny – profesjonalista”   – szczegóły w zakładce szkolenia

Jak rozumieć i stosować w praktyce zadania, kompetencje i odpowiedzialność asystenta? Jak zachować profesjonalizm w budowaniu relacji z klientami? Jak zarządzać czasem?

 Jak negocjować granice roli zawodowej z samym sobą, pracodawcami, klientami oraz przedstawicielami innych służb społecznych? Jak korzystać ze strategii wypracowanych na gruncie różnych nauk i różnych podejść? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 „Łatwo zapisać w ustawie i w zakresie obowiązków zadania asystenta. Ale jak się przechodzi do praktyki, to dużo trudniej jest wyznaczyć granice tego co i jak mamy robić, gdzie coś należy do naszych kompetencji, a gdzie jest to już działka kogoś innego” (Dagmara, asystentka rodziny)

Tematyka szkolenia została sformułowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez asystentów rodziny
oraz wyniki badań dotyczących zarządzania granicami roli zawodowej przez przedstawicieli tej grupy.

Szkolenie nastawione wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowanie strategii pracy dla asystentów rodzin oraz osób współpracujących z nimi. Zostało opracowane na bazie doświadczeń praktycznych prowadzącej, która jest asystentem rodziny.

2016 rok

Zapraszamy na nowe szkolenia:

– Formułowanie planów pomocy dziecku;

– Warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne w relacji z dzieckiem i rodziną w której występują dysfunkcyjne postawy i zachowania

ZAPRASZAMY!!!

 

Firma Szkoleniowa PRAXE organizuje szkolenia zbierane, ale realizuje również szkolenia na zamówienie Ośrodka. Proponujemy Państwu możliwość zorganizowania szkoleń  łączonych czyli uczestnikami szkoleń są pracownicy dwóch lub trzech ośrodków lub placówek. Szkolenie organizowane jest w jednym z Ośrodków biorących udział. Szczegółowe informacje pod numerem 604 589 592       Zapraszamy!!!

 

 

Zachęcamy do organizacji szkoleń dla rodzin zastępczych w poniższej tematyce:

1.Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych.

2.  Postępowanie wobec wychowanka pieczy sprawiającego trudności wychowawcze.

3. Wspieranie dziecka biologicznego w realizacji pieczy zastępczej.

4.  Komunikacja z dzieckiem w pieczy zastępczej.

5. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej.

6. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie.

7.  Trudności wychowawcze wśród dzieci i młodzieży.

8. Wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o plan pomocy dziecku

Szkolenia prowadzą wysokiej klasy trenerzy wyspecjalizowani w szkoleniach dla rodzin zastępczych i  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczych, pracowników socjalnych.  Wysoką jakość naszych szkoleń potwierdzają referencje z organizowanych przez nas szkoleń.

W przypadku zainteresowania ofertami prosimy o maila z zapytaniem o organizację szkolenia w konkretnej tematyce, a my prześlemy  do Państwa  szczegółowa ofertę wybranej tematyki.

 ————————————————————————————————————————————————————————–

 

Ustawa o rodzinnej Pieczy zastępczej gwarantuje Koordynatorowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Asystentowi Rodziny  prawo dostępu do poradnictwa specjalistycznego jak i superwizji.

Trenerzy F. S. PRAXE brali udział w konsultowaniu treści standardu superwizji pracy socjalnej. Także poprzez aktywny udział w szkoleniowej części projektu, realizowanej przez firmę PRAXE Piotra Domaradzkiego mieli możliwość wypracować oraz przećwiczyć w ramach treningów superwizyjnych wzorcowy model grupowej superwizji pracy socjalnej. Model ten został zarekomendowany realizatorom standardu oraz przedstawicielom Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pracującym nad rozporządzeniem.

Ponadto Firma PRAXE jest pionierem w inicjowaniu działań w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej w takich ośrodkach jak Ruda Śląska i Gdynia na wiele lat przed pojawieniem się ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej. Firma Praxe posiada akredytacje Ministerstwa Pracy w zakresie szkoleń asystentów rodzin. Firma Praxe od wielu lat superwizuje prace koordynatorów w powiecie Mikołowskim a od 2013 również Pszczyńskim Połączenie doświadczeń w zakresie superwizji pracy socjalnej jak i znajomość specyfiki pracy koordynatora daje nam możliwość efektywnego wspierania Waszych pracowników.

 

ASYSTENCI RODZIN

Zmiany ustawowe w roku 2015 wymuszają na Gminach zwiększenie zatrudnienia asystentów rodzin. Nasza Firma wychodząc naprzeciw potrzebom nowo zatrudnionych pracowników opracowała krótkie modułowe szkolenia dla Asystentów Rodzin. Pierwsze szkolenie odnosi się do organizacji stanowiska pracy, określenia celów i narzędzi stosowanych w tej pracy. Istotnym elementem też jest zaproponowanie dokumentacji wykonywanej pracy w formie Planu Pomocy Rodzinie. Kolejne szkolenie to odpowiedź na potrzeby asystentów, którzy już posiadają praktykę, a mają konkretne trudności w osiąganiu zamierzonych efektów w pracy z rodziną.

Nasze szkolenia w tym zakresie wyróżniają się koncentracją na praktycznych aspektach pracy oraz prezentacji przetestowanych w praktyce narzędzi do pracy z rodzinami wieloproblemowymi. Więcej informacji w zakładce szkolenia

 SUPERWIZJA

W roku 2015 Ośrodki Pomocy Społecznej zobowiązane są wdrożyć superwizję pracy socjalnej, wciąż niestety nie ma Rozporządzenia określającego standard tej usługi dla pracowników socjalnych. Jako Firma posiadające doświadczenie w pracach nad standardem superwizji oferujemy grupowe superwizje organizowane w waszych Ośrodkach. Więcej o superwizji w zakładce szkolenia