Dzieci w pieczy zastępczej, dzieci z innych instytucji

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 1. Konstruktywne metody radzenia sobie z emocjami
 2. Warsztaty siły psychicznej
 3. Warsztaty terapeutyczne DDA/DDD
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne
 5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się
 6. Warsztaty rozwojowe dla dzieci. Rozwój kompetencji życiowych
 7. Pasja w życiu – życie z pasją
 8. Zachowania ryzykowne nastolatków: substancje psychoaktywne, alkohol, uzależnienia behawioralne – profilaktyka uzależnień
 9. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych
 10. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i przeciwdziałanie destruktywnemu stylu życia
 11. Jak mądrze wejść w dorosłość
 12. Wybór ścieżki kariery zawodowej
 13. Higiena psychiczna w okresie dojrzewania
 14. Wyzwanie – dorosłość
 15. Kim byłem/jestem/będę – typy osobowości a planowanie kariery
 16. Przygotowanie się do usamodzielnienia się
 17. Pierwszy krok w dorosłość
 18. Kształtowanie ról życiowych i  społecznych u podopiecznych
 19. Zarządzanie własnym życiem
 20. Indywidualny program usamodzielnienia jako narzędzie planowania przyszłości
 21. Rozwój postawy dojrzałej emocjonalnie dla osób przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej
 22. Role w dorosłym życiu
 23. Budowanie wizerunku w Internecie
 24. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju dziecka
 25. Face to face –  rozwijanie  umiejętności  komunikacyjnych i społecznych u dzieci i młodzieży
 26. Mnemotechniki
 27. Jak skutecznie się uczyć i ćwiczyć pamięć
 28. Uważność i koncentracja
 29. Grywalizacja
 30. Warsztaty relacji grupowych