Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia – szkolenie online

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9 do 13:30

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie się przez uczestników szkolenia z wiedzą specjalistyczną na temat diagnostyki, etiologii i metod terapeutycznych zaburzeń nastroju i depresji u dzieci i młodzieży zgodnie z klasyfikacją ICD-10 i ICD-11.

Uczestnicy nabędą potrafili obserwować zachowania dziecka przez pryzmat możliwych niepokojących symptomów i w ten sposób będą mogli szybciej kierować w kierunku specjalistycznego wsparcia.

Uczestnicy poznają konstrukty środowiska rodzinnego, które ma realny wpływ na rozwój osobowości dziecka i jego możliwych zaburzeń.

 

Adresaci szkolenia: Osoby działające na rzecz wsparcia dzieci będących w pieczy zastępczej.

 

Program szkolenia:

 

 • Zaburzenia nastroju, zachowań i rozwoju dzieci – definicja
 • Przyczyny zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 • Omówienie diagnozy, etiologii i metod terapeutycznych wybranych zaburzeń:
  • Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia lękowe
  • Depresyjność i depresja
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline
 • Melancholijność i dziecko wysoko wrażliwe
 • Co zrobić, kiedy podejrzewamy u dziecka depresje? Jak rozmawiać z dzieckiem?
 • Jak wspierać terapeutycznie dzieci ze stanami depresyjnymi
 • Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Konspekt szkoleniowy

Narzędzie coachingowe do zastosowania w rozwoju dojrzałości emocjonalnej

 

Koszt szkolenia: 280,00 złotych/brutto

 

Prowadzący szkolenie:

 

Psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji Pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.